دَریک ، یک سکه باستانی منسوب یه داریوش هخامنشی با وزن 8/5 گرم طلای ناب با 97% خلوص طلاست و آرمان ما رساندن کیفیت کسب و کار شما به این درجه از خلوص است ؛ پس کسب و کارتان دریک و همیشه رو به جلو باشید .