مشخصات مشتری:

نام و نام خانوادگی : اقای محمد رضا پور محسن

تاریخ صدور : 19 دی ماه 1401

مهلت پرداخت : 29 دی ماه 1401

 

 

 

خدمات هاست و پشتیبانی سایت http://mohannastore.com/

"(ضروری)" indicates required fields

مرحله 1 از 2

وب سایت نیز یک محصول دیجیتال است و ممکن است به دلایل گوناگون دچار اخلال گردد و یا مورد حملات هکرها و اختلالات مُغرضانه قرار گیرد. البته اگر وب سایت شما توست دَریک طراحی شده باشد ما به عنوان هدیه یک سال کامل خدمات پشتیبانی فنی و امنیتی خود را به شما هدیه خواهیم نمود اما پس از این مدت اگر مایل به ادامه دریافت این خدمات باشید متناسب با نیاز شما آن را تمدید خواهیم نمود.
درواقع با انتخاب این محصول مکمل شما سایت خود را بیمه و گارانتی خواهیم نمود.

وب سایت نیز یک محصول دیجیتال است و ممکن است به دلایل گوناگون دچار اخلال گردد و یا مورد حملات هکرها و اختلالات مُغرضانه قرار گیرد. البته اگر وب سایت شما توست دَریک طراحی شده باشد ما به عنوان هدیه یک سال کامل خدمات پشتیبانی فنی و امنیتی خود را به شما هدیه خواهیم نمود اما پس از این مدت اگر مایل به ادامه دریافت این خدمات باشید متناسب با نیاز شما آن را تمدید خواهیم نمود.
درواقع با انتخاب این محصول مکمل شما سایت خود را بیمه و گارانتی خواهیم نمود.

تمدید دامنه(ضروری)

وب سایت نیز یک محصول دیجیتال است و ممکن است به دلایل گوناگون دچار اخلال گردد و یا مورد حملات هکرها و اختلالات مُغرضانه قرار گیرد. البته اگر وب سایت شما توست دَریک طراحی شده باشد ما به عنوان هدیه یک سال کامل خدمات پشتیبانی فنی و امنیتی خود را به شما هدیه خواهیم نمود اما پس از این مدت اگر مایل به ادامه دریافت این خدمات باشید متناسب با نیاز شما آن را تمدید خواهیم نمود.
درواقع با انتخاب این محصول مکمل شما سایت خود را بیمه و گارانتی خواهیم نمود.

تمدید دامنه(ضروری)
سر رسید دامنه شما ابتدای اردیبهشت ماه 1402 است و پیش از این تاریخ باید آن را تمدید نمایید.
مانده حساب(ضروری)