اگر در این شرایط بحرانی در کسب و کار خود به مشکل خورده اید و یا به فکر توسعه و افزایش سودآوری خود هستید؛

جای شما در جمع ما خالی است

ثبت نام در دورهمی طلایی

نام و نام خانوادگی(Required)
تمایل به شرکت در کدام سانس اجرا را دارید؟(Required)
قیمت: $49,000.00